آنچه که در این بخش به مخاطب کتاب ارزشمند صحیفه فاطمیه عرضه شده است، متن پیاده شده و فایلهای صوتی جلسات آموزشی-پژوهشی برگزار شده با محوریت ادعیه صحیفه فاطمیه است. صوتها به ترتیب تاریخ برگزاری جلسات ذیل هر فایل متنی بارگذاری شده اند. این جلسات قابلیت الهام گیری برای طراحی انواع محتواهای آموزشی با رویکرد و مخاطب خاص و هم چنین سایر پژوهشهای علمی را دارا است.

 

 
ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها (زمستان۱۳۹۴)

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (اسفند ۱۳۹۵)

زمان،اوقات،نماز(اسفند ۱۳۹۶)

استغفار در سبک زندگی فاطمی

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
تاریخ: ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
فرهنگ استغفار در سبک زندگی فاطمی – جلسه اول
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.
دریافت بخش اول سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۱۷ مگابایت)
دریافت بخش دوم سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۱۹ مگابایت)


استعاذه در سبک زندگی فاطمی

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
تاریخ: ۵ دی ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
فرهنگ استعاذه در سبک زندگی فاطمی – جلسه ۲
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید
دریافت سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۳۴ مگابایت)


سوال و استعاذه و استغفار در فرهنگ فاطمی

جلسه هیئت قرآن و عترت علیهم السلام
تاریخ: ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
موضوع: سوال، استعاذه و استغفار در سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها
موضوعات مطرح شده در این جلسه:
  • رویکردهای مطالعاتی بر ادعیه صحیفه فاطمیه
  • الگوی زندگی توحیدی
  • مدل رفتاری (ظرف ها و ظرفیت ها)
  • سیر و سلوک فاطمی
  • تعیین انواع محتوا در ادعیه صحیفه فاطمیه
  • توحید و معاد
  • ولایت
  • معرفت نفس
  • بیان مثال عملی از دعای نور بر محور خودشناسی با شاخص سوال و استغفار
  • بیان مثال عملی از “دعای پنج کلمه”

برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت(حجم فایل ۲۲ مگابایت)


جلسه اول سوال در سبک زندگی فاطمی
جلسه هیئت قرآن و عترت علیهم السلام
تاریخ: ۱۹ دی ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
موضوع: سوال، استعاذه و استغفار در سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها
موضوعات مطرح شده در این جلسه:
 • مطالعه دعای سوال (بخش ادعیه عمومی) از منظر موضوع سوال (یکی از محورهای خودشناسی)
 • تبیین چرخه نیاز و طلب
 • اصلاح سوال و نیاز در انسان
 • ساختار تبدیل شدن سوال به “نعیم”، “قره عین”، “برد عیش” و “زینت”، “ایمان” و “جریان سازی هدایت”
 
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۲۵ مگابایت)

جلسه دوم سوال در سبک زندگی فاطمی
جلسه هیئت قرآن و عترت علیهم السلام
تاریخ: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوتموضوع: سوال، استعاذه و استغفار در سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها
موضوعات مطرح شده در این جلسه:
 • بررسی خواستگاه سوال
 • دسته بندی انواع دعا
 • اصلاح فرایند سوال
 • دعا برای انواع مواجهات
 • حرزها جهت اصلاح وضعیت کلی
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۲۲ مگابایت)

جلسه سوم سوال در سبک زندگی فاطمی

کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
تاریخ: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
سوال در سبک زندگی فاطمی – جلسه ۳
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت(حجم فایل ۲۲ مگابایت)
 


جلسه چهارم استعاذه در سبک زندگی فاطمی
کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها
تاریخ: ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
استعاذه سبک زندگی فاطمی – جلسه ۴
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۲۶ مگابایت)

جلسه پنجم استعاذه در سبک زندگی فاطمی

جلسه هیئت قرآن و عترت علیهم السلام
تاریخ: ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
موضوع: استعاذه در سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
موضوعات مطرح شده در این جلسه:
 • مرور و بررسی مفهوم خودشناسی بر محورهای سوال، استغفار و استعاذه
 • تبیین مفاهیم عون، نصر، فتح
 • تبیین مفهوم‌ استعاذه از منظر دشمن شناسی

  جهت دریافت فایل صوتی جلسه از طریق لینک زیر اقدام نمایید. (حجم فایل ۱۲ مگابایت)
دریافت فایل صوتی جلسه


جلسه ششم استعاذه در سبک زندگی فاطمی
جلسه هیئت قرآن و عترت علیهم السلام
تاریخ: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
مدرس: استاد احمدرضا اخوت
موضوع: استعاذه در سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
موضوعات مطرح شده در این جلسه:
 • محورهای عملیات استعاذه
 • دشمن شناسی، برائت از دشمن و تهاجم به دشمن
 • تبیین سه سطح استعاذه
 • وضعیت رفتاری نامناسب
 • غم، هم، بخل و …
 • استعاذه ساختاری (فعالیت دقیق در عرصه ها: نقشه کشی، کادرفرماندهی، نیروی عملیاتی، سازمان و نظام)
 
برای دریافت فایل صوتی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
دریافت سخنرانی استاد اخوت (حجم فایل ۱۸ مگابایت)