امروز : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ساعت : ۰۷:۳۴:۰۱

آنچه که در این بخش به مخاطب کتاب ارزشمند صحیفه فاطمیه عرضه شده است، متن پیاده شده و فایلهای صوتی جلسات آموزشی-پژوهشی برگزار شده با محوریت ادعیه صحیفه فاطمیه است. صوتها به ترتیب تاریخ برگزاری جلسات ذیل هر فایل متنی بارگذاری شده اند. این جلسات قابلیت الهام گیری برای طراحی انواع محتواهای آموزشی با رویکرد و مخاطب خاص و هم چنین سایر پژوهشهای علمی را دارا است.

 

 
ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها (زمستان۱۳۹۴)

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (اسفند ۱۳۹۵)

زمان،اوقات،نماز(اسفند ۱۳۹۶)