تبلیغ و عرضه آثار


ادعیه حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها)، نباید تنها در کتابی جمع آوری شود، بلکه باید به تمام بیوت مردم مسلمان ایران و جهان و تمامی انسانهای آزاده عالم راه پیدا کرده و به عنوان رزق دائمی هر روزشان شود.دعاهای حضرت مادر را باید معرفی کرد و دلها را تشنه این معارف و حقایق کرد و طعم دل انگیز و روح افزای آنها را به کام همه چشانید. این چنین جهان رنگ فاطمی خواهد گرفت و زمینه قیام فرزند حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) برای شکل گیری امت واحده جهانی را مهیا خواهد ساخت. نهضت تبلیغ صحیفه فاطمیه قصد دارد سعی و توانهای مجاهدانه خالصانه فرزندان مادر را در راستای تبلیغ و ترویج سبک زندگی فاطمی مبتنی بر ادعیه، اذکار و نمازهای ایشان به کار گیرد...بسم الله.

 

می توانید از طریق کلیک بر روی تصاویر زیر این کتاب ارزشمند را در قطع های متنوع تهیه و تبلیغ نمایید.